Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Dom fra EMD vedrørende dublinoverførsel af afghansk familie fra Schweiz til Italien
  (04-11-2014)
  Storkammeret i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 4. november 2014 afsagt dom i sagen Tarakhel mod Schweiz (29217/12).

  Dommen omhandlede Dublinoverførsel af en afghansk familie bestående af et ægtepar og deres seks mindreårige børn, født mellem 19992012, og om hvorvidt familien måtte anses som særligt sårbare ved en overførsel til Italien fra Schweiz.

  Domstolen fandt, at det ville udgøre en krænkelse af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udsende klagerne til Italien, hvis ikke de svejtsiske myndigheder forinden havde fået individuelle garantier fra de italienske myndigheder om, at klagerne ville blive taget hånd om på en måde, som var tilpasset børnenes alder, og at familien ville blive holdt samlet.

  Tarakhel mod Schweiz (29217/12)
 • Digital Post til og fra Flygtningenævnet
  (27-10-2014)
  Fra den 1. november 2014 vil Flygtningenævnet som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPRnummer.
  Læs nærmere om digital post til borgere på borger.dk.

  Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.
 • Flygtningenævnets beretning 2013
  (21-08-2014)
  Flygtningenævnets beretning for 2013 er udkommet.

  Læs nærmere under Publikationer og notater > Publikationer > Beretninger.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post