Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet
  (25-04-2016)
  FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) og FN’s Kvindekomité (CEDAW) har i oktober og december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager vedrørende en iransk mand og en pakistansk kvinde. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 11. november 2015 og 18. marts 2016. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen sagerne. Flygtningenævnet har den 13. og 19. april 2016 truffet afgørelse i sagerne.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (18-03-2016)
  FN´s Torturkomité har den 22. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse i en sag vedrørende en tyrkisk mandlig statsborger. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen. Flygtningenævnet har den 17. marts 2016 truffet afgørelse i sagen. Klik på overskriften for at læse yderligere.
 • Kritik af Flygtningenævnet i tre sager
  (18-03-2016)
  FN’s Kvindekomité har den 7. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en pakistansk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Pakistan. Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af sagen til behandling på nyt mundtligt nævnsmøde. Læs med ved at klikke på overskriften.
 • Familier med mindreårige børn kan overføres til Italien efter Dublinforordningen uden en forudgående individuel garanti – udmøntning af Tarakhel-dommen
  (05-02-2016)
  Flygtningenævnets koordinationsudvalg har den 3. februar 2016 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublinforordningen. Læs mere ved at klikke på overskriften.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post