Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (30-05-2016)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en egyptisk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Egypten. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen. Flygtningenævnet har den 26. maj 2016 på ny truffet afgørelse i sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Udtalelse af 11. maj 2016 fra FN’s Menneskerettighedskomité
  (26-05-2016)
  Ej kritik.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Gå hjem-møde om Danmarks internationale asylretlige forpligtelser
  (18-05-2016)
  Torsdag den 9. juni 2016 kl. 16-18 afholder Flygtningenævnet et gå hjem-møde for nævnets medlemmer og medarbejdere i nævnets sekretariat, hvor Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder, vil holde et oplæg om Danmarks internationale asylretlige forpligtelser og sager herom indbragt for internationale klageorganer.

  Invitation er sendt ud til alle medlemmer af Flygtningenævnet.
 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (10-05-2016)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 22. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til to srilankanske statsborgere og beslutningen om at udsende de pågældende til Sri Lanka. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 18. marts 2016. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager. Flygtningenævnet har den 4. maj 2016 på ny truffet afgørelse i sagerne.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post