Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Kritik af Flygtningenævnet
  (23-06-2016)
  FN’s Menneskerettighedskomité har den 29. marts 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et somalisk ægtepar og to børn til Italien som første asylland. Da klagerne er udrejst, har Flygtningenævnet besluttet ikke at genoptage sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Hjemvisning af sager om overførsel til Ungarn
  (06-06-2016)
  Flygtningenævnet har den 2. juni 2016 besluttet at hjemvise 291 berostillede sager om overførsel efter Dublinforordningen til Ungarn til fornyet førsteinstansbehandling i Udlændingestyrelsen. Beslutningen er begrundet i nye væsentlige oplysninger om modtageforholdene og asylsagsbehandlingen i Ungarn. Nævnet har blandt andet anmodet Udlændingestyrelsen om udtrykkeligt at tage stilling til, om Dublin-returnees - hvis de overføres til Ungarn - risikerer refoulement til Grækenland eller Serbien.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (30-05-2016)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en egyptisk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Egypten. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen. Flygtningenævnet har den 26. maj 2016 på ny truffet afgørelse i sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Udtalelse af 11. maj 2016 fra FN’s Menneskerettighedskomité
  (26-05-2016)
  Ej kritik.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post