Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Genoptagelse af sager med kritik
  (21-09-2015)
  Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af de fire sager, hvor FN´s Menneskerettighedskomité har udtalt kritik.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.

 • Kritik af Flygtningenævnet.II
  (09-09-2015)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. og 4. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i tre sager. Nævnets formandskab og koordinationsudvalg vil drøfte udtalelserne i løbet af uge 38. Komiteens udtalelser kan læses ved at klikke på nyhedsoverskriften.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (21-08-2015)
  FN’s Menneskerettighedskomité har den 4. august 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afslag på asyl til en afghansk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Afghanistan.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.
 • Flygtningenævnets beretning 2014
  (20-08-2015)
  Flygtningenævnets beretning for 2014 er udkommet.

  Læs nærmere under Publikationer og notater > Publikationer > Beretninger.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post