Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet
  (17-11-2015)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. og 4. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager vedrørende en nigeriansk menneskehandlet kvinde og en somalisk enlig mor med tre mindreårige børn. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. og 21. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager og lade nævnets koordinationsudvalg træffe afgørelse i sagerne.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (11-11-2015)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 13. oktober 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en iransk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Iran. Komitéens udtalelse kan læses ved at klikke på nyhedsoverskriften.
 • Berostillelse af sager vedrørende overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen
  (13-10-2015)
  Flygtningenævnet har den 9. oktober 2015 under henvisning til den aktuelle situation i Ungarn anmodet Udlændingestyrelsen om mere generelt at søge oplyst, hvorvidt Ungarn fortsat modtager Dublin-returnees fra de øvrige medlemsstater, samt hvorvidt Ungarn i den forbindelse fortsat opfylder sine internationale forpligtelser.

  Flygtningenævnet har på denne baggrund besluttet at berostille alle modtagne Dublinsager med Ungarn som modtageland, indtil svar på høringen er modtaget. Samtidig er det besluttet at udsætte udrejsefristen for de personer, som er i udsendelsesposition med Ungarn som modtageland, hvor Flygtningenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om Dublin-overførsel.

 • Genoptagelse af sager med kritik
  (21-09-2015)
  Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af de fire sager, hvor FN´s Menneskerettighedskomité har udtalt kritik.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post