Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Familier med mindreårige børn kan overføres til Italien efter Dublinforordningen uden en forudgående individuel garanti – udmøntning af Tarakhel-dommen
  (05-02-2016)
  Flygtningenævnets koordinationsudvalg har den 3. februar 2016 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublinforordningen. Læs mere ved at klikke på overskriften.
 • Tekniske problemer
  (30-11-2015)
  Der kan for tiden opleves tekniske problemer med søgefunktionen under Flygtningenævnets praksis.

  Nævnet arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.
 • Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet
  (17-11-2015)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. og 4. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager vedrørende en nigeriansk menneskehandlet kvinde og en somalisk enlig mor med tre mindreårige børn. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. og 21. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager og lade nævnets koordinationsudvalg træffe afgørelse i sagerne.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (11-11-2015)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 13. oktober 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en iransk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Iran. Komitéens udtalelse kan læses ved at klikke på nyhedsoverskriften.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post