Lovgivning mv.

På denne side kan du finde oplysninger og henvisninger til love og retsforskrifter, der har relevans i forhold til Flygtningenævnets arbejde.

Lovgivning:

Udlændingeloven ( LBK nr 863 af 25/6/2013 )

Konventioner:

Dublinforordningen ( Link til europa.eu | Link til nyidanmark )
Flygtningekonventionen af 28. juli 1951 ( Link til UNHCR | UN Handbook )
Børnekonventionen ( Link tl Børnerådet )

Hjemmelsgrundlag for nævnets arbejde:

Flygtningenævnets forretningsorden (BEK nr 1651 af 27/12/2013)

Senest opdateret: 16-07-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post